Layerzero'da dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Metamaskımızı nasıl koruyabiliriz?


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.youtube.com/watch?v=4BjfRaTQooM